ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στη συνεργασία μου με θεραπευόμενους οι οποίοι βιώνουν κάποια συγκυριακή ή οξεία  δυσκολία, η προσέγγισή μου ακολουθεί το γνωσιακό – συμπεριφοριστικό μοντέλο. Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία βασίζεται στην υπόθεση ότι ο τρόπος που σκεφτόμαστε και οι πεποιθήσεις μας επηρεάζουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά μας.

Για παράδειγμα, όταν κάποιος υποφέρει από κατάθλιψη σκέφτεται αρνητικά για τον εαυτό του και  τη ζωή. Μπορεί να αισθάνεται ενοχές ή αβοηθητότητα και να εστιάζεται διαρκώς σε όσα δεν έχει καταφέρει. Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι επιβλαβής καθώς μειώνει τα επίπεδα της διάθεσης και σχεδόν ποτέ δεν οδηγεί στην εξεύρεση μιας λύσης. Ως εκ τούτου, ένας από τους πρώτους στόχους κατά τη διάρκεια των συνεδριών είναι η αναγνώριση των «αρνητικών αυτόματων σκέψεων» ούτως ώστε ο θεραπευόμενος να αρχίσει να αναζητά πιο εποικοδομητικούς και ρεαλιστικούς τρόπους για να αντιμετωπίζει τις καταστάσεις.

Κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής φάσης, η αναγνώριση και η σταδιακή αντικατάσταση των δυσλειτουργικών σκέψεων με άλλες πιο λειτουργικές αλλά και ο πειραματισμός σε καινούργιες συμπεριφορές, οδηγούν τελικά στη βελτίωση της διάθεσης, τη μεταβολή της συμπεριφοράς και την εξάλειψη των συμπτωμάτων.

Η Γνωσιακή Συμπεριφοριστική θεραπεία αποτελεί μια εξαιρετικά αποτελεσματική βραχυπρόθεσμη προσέγγιση και πολλές δυσκολίες αντιμετωπίζονται κατά τη διάρκεια 10 με 20 συνεδριών.