ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

Με τους θεραπευόμενους οι οποίοι βιώνουν χρόνιες δυσκολίες, η θεραπευτική μου προσέγγιση ακολουθεί το μοντέλο της Θεραπείας Σχημάτων.

Η Θεραπεία Σχημάτων αποτελεί ένα απαρτιωτικό σύστημα ψυχοθεραπείας που αναπτύχθηκε με στόχο την αντιμετώπιση δυσκολιών οι οποίες ήταν προηγουμένως  «ανθεκτικές» στα παραδοσιακά είδη θεραπείας. Σε πολλές περιπτώσεις, τέτοιου είδους δυσκολίες σχετίζονται με τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία οι οποίες επιβαρύνουν τη διάθεση του ατόμου ενώ παράλληλα περιπλέκουν τη δυνατότητά του να αντεπεξέρχεται στα προβλήματα της ενήλικης ζωής.

Συνήθως, οι ανησυχίες των θεραπευόμενων περιστρέφονται γύρω από τη μη κάλυψη των συναισθηματικών τους αναγκών, τις δυσκολίες τους στις σχέσεις, την έλλειψη αυτοπεποίθησης και την αβεβαιότητά τους για την πιθανότητα αλλαγής.

Ο όρος σχήμα αναφέρεται σ’ ένα διάχυτο δυσλειτουργικό μοτίβο (σκέψεων, συναισθημάτων, αναμνήσεων, σωματικών αισθήσεων, συμπεριφορών) που δημιουργείται στην παιδική ηλικία και διαιωνίζεται μετέπειτα και στην ενήλικη ζωή.

Παραδείγματα σχημάτων είναι τα εξής:

  • Συναισθηματική Στέρηση
  • Ελαττωματικότητα/Ντροπή
  • Εγκατάλειψη/Αστάθεια
  • Εξάρτηση
  • Αποτυχία
  • Υποχωρητικότητα
  • Αναζήτηση Επιδοκιμασίας/Αναγνώρισης
  • Αρνητικότητα/Απαισιοδοξία

Η Θεραπεία Σχημάτων βοηθάει μ’ έναν συστηματικό τρόπο τους θεραπευόμενους να αναγνωρίσουν τα δυσλειτουργικά τους σχήματα, να τα συνδέσουν με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και να μάθουν υγιείς τρόπους για να καλύπτουν τις πυρηνικές συναισθηματικές τους ανάγκες στο παρόν.

Τα σχήματα αλλάζουν κυρίως μέσα από τεχνικές εστιασμένες στο συναίσθημα που σχετίζονται με τη χρήση νοερών εικόνων, διαλόγων μεταξύ των επιμέρους πτυχών του εαυτού αλλά και μέσα από την ίδια τη θεραπευτική σχέση. Με τον καιρό, τα σχήματα κινητοποιούνται ολοένα και λιγότερο και τα συναισθήματα και οι προκλήσεις της ζωής γίνονται περισσότερο αντιμετωπίσιμα.

Η προσέγγιση ενσωματώνει στοιχεία της γνωσιακής– συμπεριφοριστικής θεραπείας, της θεωρίας του δεσμού, της θεραπείας Gestalt, της ψυχανάλυσης και των αντικειμενότροπων σχέσεων σ’ ένα ενιαίο θεραπευτικό μοντέλο.

Μια καλή εισαγωγή για τη Θεραπεία Σχημάτων αποτελεί το βιβλίο αυτοβοήθειας «Ανακαλύπτοντας ξανά τη ζωή σας» του Jeffrey Young, τον ιδρυτή της Θεραπείας Σχημάτων.