ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Οι πολλαπλές απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής, κάνουν τον ρόλο του γονιού δύσκολη υπόθεση. Οι γονείς συχνά έρχονται αντιμέτωποι με θέματα οριοθέτησης και συμπεριφοράς των παιδιών τους, με τις φοβίες, τα άγχη, και τα μαθησιακά ή αναπτυξιακά τους προβλήματα. Μέσα από τη συμβουλευτική γονέων:

  • θα γνωρίσετε νέους τρόπους επικοινωνίας με το παιδί σας,
  • θα καταφέρετε να διαχειριστείτε αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα προβλήματα του,
  • θα είστε σε θέση να καλύπτετε επαρκώς τις βασικές συναισθηματικές του ανάγκες για ασφάλεια, συναισθηματική επαφή με τους άλλους, αυτονομία, αυτοεκτίμηση και αυτοέκφραση.
  • θα μάθετε να θέτετε όρια και να διατηρείτε τις ισορροπίες στην οικογένεια,
  • θα αποκτήσετε αυτοπεποίθηση για τον ρόλο σας ως αποτελεσματικού γονέα προκειμένου να βοηθήσετε το παιδί σας στην πορεία του προς την ανάπτυξη, την ωρίμανση και την αυτονομία.