ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΖΕΥΓΟΥΣ

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους δυο σύντροφοι στη ζωή ενδέχεται να νιώσουν ότι δεν παίρνουν ο ένας από τον άλλον την ικανοποίηση που θα ήθελαν.

Αν σας απασχολούν οι συχνές διαφωνίες, η έλλειψη γνήσιας εγγύτητας και συναισθήματος, η ελλιπής επικοινωνία ή η μη ικανοποιητική ερωτική σας ζωή, τότε μέσα από τη θεραπεία ζεύγους:

  • θα κατανοήσετε καλύτερα τον εαυτό σας και τον/τη σύντροφό σας,
  • θα μπορέσετε να αναγνωρίσετε και να αλλάξετε τα δυσλειτουργικά μοτίβα της σχέσης,
  • θα γνωρίσετε νέους τρόπους για τη μεταξύ σας επικοινωνία, τη διαχείριση των διαφωνιών σας, τη διεκδικητική κάλυψη των αναγκών σας καθώς και για τη διαχείριση των συναισθημάτων σας,
  • θα μπορέσετε να διαχειριστείτε δυσχερείς καταστάσεις, όπως έναν χωρισμό ή μια απώλεια,
  • θα αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά σεξουαλικές δυσκολίες.